Jeden z najdłużej obecnych na polskim rynku wydawniczym periodyków poświęconych przeobrażeniom polskiej gospodarki – ze szczególnym uwzględnieniem problemów energetyki i kluczowych branż przemysłu.

Pismo adresowane do kadry zarządzającej firm przemysłowych od pierwszego numeru utrzymuje unikatową na polskim rynku formułę wydawniczą łączącą publicystykę gospodarczą z zagadnieniami restrukturyzacji i modernizacji polskiego przemysłu.

Rozmowy z najważniejszymi osobami polskiej gospodarki sąsiadują na łamach Nowego Przemysłu ze specjalistycznymi materiałami poświęconymi zarządzaniu, inwestycjom i technologiom. Refleksja makroekonomiczna sąsiaduje z kompetentnymi tekstami branżowymi.

Tematyka podnoszona na łamach związana jest z treściami poruszanymi w trakcie wydarzeń organizowanych przez wydawcę – Grupę PTWP – takich jak Kongres Nowego Przemysłu, Forum Zmieniamy Polski Przemysł i Europejski Kongres Gospodarczy. 

Pod marką Nowego Przemysłu ukazuje się doroczny Raport przynoszący podsumowanie kluczowych zjawisk i dane finansowe tysiąca firm przemysłowych działających na polskim rynku. 

Od początku 2017 roku Magazyn ukazuje się w gruntownie odmienionej, nowoczesnej formie. Więcej miejsca poświęca się nowym technologiom i ofensywnym trendom zmieniającym oblicze gospodarki i przemysłu.

Więcej informacji o magazynie