26 września, godz. 19.00
Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice

Grupa PTWP SA, wydawca Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu WNP.PL, podczas pierwszego dnia Nowego Przemysłu EXPO, wydarzenia łączącego najważniejsze konferencje o tematyce energetycznej, w tym Kongres Nowego Przemysłu, przyzna wyróżnienia „Nowe Impulsy 2018”.

Wyróżnienia "Nowy Impuls" wręczane tradycyjnie będą miały w tym roku szczególny charakter, na który wskazuje dodatkowe określenie - "Efektywna energia".

Jako organizatorzy Kongresu i Nowych Impulsów chcemy wskazać na wybrane działania wprowadzające polską energetykę na tory nowoczesności wyznaczane przez ideę zrównoważonego rozwoju, racjonalnego wykorzystania zasobów przy jednoczesnym podnoszeniu technicznej niezawodności i optymalizacji wskaźników ekonomicznych.

Formuła tegorocznych Impulsów jest bardzo otwarta i pojemna. Interesują nas: modele i rozwiązania organizacyjne, innowacje technologiczne, sprawniejsze, nowocześniejsze, bardziej przyjazne środowisku instalacje wytwórcze, urządzenia i systemy ograniczające straty energii, umożliwiające lepsze zarządzanie jej zużyciem, usprawniające dystrybucję i przesył, służące stabilności dostaw i bezpieczeństwu, wspierające mechanizmy rynku energii, pozwalające lepiej wykorzystywać tradycyjne czy alternatywne paliwa.

Suma wniosków zostanie opracowana w formie raportu będącego de facto wszechstronną prognozą dla sektora – z jego najważniejszymi wyzwaniami technologicznymi, organizacyjnymi i rynkowymi.

Raport ten będzie towarzyszył Nowemu Przemysłowi EXPO jako merytoryczne wprowadzenie czy uzupełnienie niektórych sesji, a być może także inspiracja do żywej dys- kusji.

Wytypowane firmy związane z poszczególnymi trendami zostaną wyróżnione w trakcie wieczornej gali, 26 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Udział w Gali tylko za potwierdzeniem organizatora po uprzednim zarejestrowaniu się na wydarzenie. Prosimy nie odstępować zaproszeń. Informacje organizacyjne dostępne są na głównym zaproszeniu.

Po uroczystości wręczenia wyróżnień odbędzie się BANKIET. Więcej informacji na www.kongresnp.pl