A B C D E F G H J K L M N O P R S Ś T U W Z Ż
Adam Pietras

Adam Pietras

Firma: Instytut Spawalnictwa

Stanowisko: dyrektor

Dr inż. Adam Pietras urodził się 23 października 1959 r. w rodzinie o silnych tradycjach patriotycznych, nauczycielskich i literackich. Realizując jedno z wielu zainteresowań podjął studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inż. w specjalności „Technologia Maszyn”.

Pracę zawodową i karierę naukową w Instytucie Spawalnictwa rozpoczął w 1990 r. w Zakładzie technologii Zgrzewania, kierowanym przez dr inż. Huberta Papkalę. Pierwsze prace badawcze prowadził w zakresie zgrzewania rezystancyjnego, punktowego i garbowego. W dalszej kolejności zajął się zgrzewaniem tarciowym i innymi technikami. Kilkuletnie badania w zakresie zgrzewania tarciowego zaowocowały pracą doktorską, obronioną na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w lutym 1998 r. w dziedzinie „Inżynieria Materiałowa”. Promotorem pracy był Prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk.
Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna posłużyła Adamowi Pietrasowi do realizacji wielu projektów międzynarodowych i krajowych z zakresu stosunkowo nowej metody: zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny, tzw. FSW.

Od 2003 r. dr inż. Adam Pietras kierował interdyscyplinarną komórką badawczą: Zakładem Technologii Zgrzewania i Inżynierii Środowiska. Wówczas została odnowiona kadra badawcza Zakładu oraz rozbudowana tematyka prowadzonych badań. Do czterech głównych obszarów badawczych należało: zgrzewanie rezystancyjne, zgrzewanie tarciowe, inżynieria środowiska w spawalnictwie oraz procesy spajania tworzyw sztucznych. W roku 2014 podjął działania związane z włączeniem do tego szerokiego zakresu działalności zagadnienia spajania adhezyjnego.

Na podstawie wyników konkursu, po uzyskaniu nominacji udzielonej przez Ministra Gospodarki, od 1 maja 2015 r. zajmuje stanowisko dyrektora Instytutu Spawalnictwa. Jest tym samym siódmym dyrektorem Instytutu, który od ponad 70 lat pełni służebną rolę względem gospodarki krajowej.

Bierze udział w sesjach:

 • Spawalnictwo 4.0. Łączenie i zabezpieczenie metali

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Spawalnictwo 4.0. Łączenie i zabezpieczenie metali

  • Branża spawalnicza a przemysł 4.0. Kierunki rozwoju technologii łączenia materiałów w przedsiębiorstwach przemysłowych
  • Wymagania współczesnego procesu produkcyjnego: szybkość, jakość, bezpieczeństwo, oszczędność
  • Innowacje w światowym spawalnictwie a lokalna rzeczywistość
  • Robotyzacja systemów spawalniczych - szanse i bariery
  • Spawanie laserowe jako sposób na wysokowydajną produkcję wielkoseryjną
  • Innowacyjne powłoki ochronne i antykorozyjne w nowoczesnych procesach produkcyjnych

POWRÓT