A B C D E F G H J K L M N O P R S Ś T U W Z Ż
Andrzej Szuba

Andrzej Szuba

kierownik, Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, prezydent, Międzynarodowe Towarzystwo Limfologiczne

Profesor doktor habilitowany nauk medycznych, Kierownik Katedry i Kliniki Angiologii, Diabetologii i Nadciśnienia Tętniczego  Szpitala Uniwersyteckiego we Wrocłąwiu we Wrocławiu.

Zainteresowania kliniczne i naukowe obejmują patofizjologię i leczenie chorób naczyń obwodowych i układu limfatycznego, w tym obrzęków limfatycznych, epidemiologię, czynniki ryzyka i prewencję chorób cywilizacyjnych.

Autor, współautor ponad 220 publikacji naukowych cytowanych ponad 3000 razy.

Z-ca Redaktora Naczelnego Acta Angiologica; członek Komitetu Redakcyjnego Journal of Lymphatic Research and Biology ;

Prezydent - elekt Polskiego Towarzystwa Angiologicznego,

Prezydent  Międzynarodowego Towarzystwa Limfologicznego (International Society of Lymphology);

Przewodniczący Sekcji Limfologii Polskiego Towarzystwa Flebologicznego.

 

Bierze udział w sesjach:

 • Innowacyjna medycyna | cz. 2

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Innowacyjna medycyna | cz. 2

  11.30 - 13.00

  • Wyzwania i bariery rozwoju medycyny innowacyjnej

   

  Moderator: Wojciech Witkiewicz, dyrektor, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

   

  • Nowe technologie leków

   

  Paneliści:
  Paweł Grieb, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk, Tadeusz Pietrucha, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Tadeusz Trziszka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

   

  • Telemedycyna

   

  Paneliści:
  Adam Konka, prezes zarządu, Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, Halina Podbielska, Politechnika Wrocławska, Henryk Skarżyński, Światowe Centrum Słuchu, Piotr Henryk Skarżyński, International Society of Telemedicine and eHealth, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Tomasz Roleder, Śląski Uniwersytet Medyczny

   

  • Medycyna sercowo-naczyniowa

   

  Paneliści:
  Tomasz Roleder, Śląski Uniwersytet Medyczny, Andrzej Szuba, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP, Wojciech Wojakowski, Górnośląskie Centrum Medyczne, Marian Zembala, Śląskie Centrum Chorób Serca

  Innowacyjna medycyna | cz. 2

  • 3 - 3
  • 3 - 3
  • 2 - 2
  • 3 - 3
  • 3 - 3
  • 1 - 1
  • 1 - 1
  • 3 - 3
  • 2 - 2
  • 2 - 2

POWRÓT