A B C D E F G H J K L M N O P R S Ś T U W Z Ż
Anna Timofiejczuk

Anna Timofiejczuk

Firma: Politechnika Śląska

Stanowisko: dziekan, Wydział Mechaniczny Technologiczny

Anna Timofiejczuk, Politechnika Śląska – dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej, prezes zarządu Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. Absolwentka Politechniki Śląskiej kierunku Automatyka i Robotyka, specjalność budowa i eksploatacja maszyn.

Główne zainteresowania naukowe to: diagnostyka techniczna, analiza sygnałów i obrazów oraz zastosowania sztucznej inteligencji w diagnostyce maszyn oraz zagadnienia związane z technologiami Przemysłu 4.0. Autorka publikacji z zakresu wnioskowania diagnostycznego z uwzględnieniem kontekstu i metod analizy sygnałów niestacjonarnych bazujących na metodach czasowo-częstotliwościowych.

Wraz z zespołem opracowała koncepcję i utworzyła, pierwsze w Polsce centrum kompetencji Przemysłu 4.0 oraz infrastrukturę dydaktyczną, pozwalającą na demonstrowanie technologii Przemysłu 4.0 i ich integrację. Główne zadanie Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, to wspieranie polskich firm we wdrażaniu nowych technologii poprzez symulacje, analizę ich opłacalności, wskazywanie możliwych rozwiązań i szkolenia.

Jest także autorką programu szkolenia Liderów Przemysłu 4.0, który został zrealizowany przez Politechnikę Śląską wraz z MPiT. Pełniąc funkcję prezesa Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, zrealizowała, wraz z zespołem, jedne z pierwszych polskich projektów dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Celem tych projektów było utworzenie standardów działania polskich centrów kompetencji i opracowanie programów szkoleniowych.

Jako dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego w 2015 opracowała program i utworzyła jedne z pierwszych studiów dualnych - kierunek Mechanika i Budowa Maszyn. Studia te prowadzone są ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania kadr dla Przemysłu 4.0. Zainicjowała cykliczną konferencję EDUAL, która organizowana jest od 2016 r. w Politechnice Śląskiej.

Jest współtwórcą Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Struktur Lekkich, które powstało w 2018 r. Działalność centrum ukierunkowana jest na transfer osiągnięć naukowych do przemysłu oraz wspieranie polskich firm we wdrażaniu nowych technologii materiałowych, a także kształcenie kadr.

Jest także pomysłodawcą Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska i uczestniczy w pracach zespołu tworzącego to centrum. Centrum powstało podczas Szczytu Klimatycznego, który odbył się w Polsce w 2018 r. Centrum zostało objęte patronatem fundacji Bertranda Piccarda i tworzą je Politechnika Śląska, Miasto Gliwice, Śląski Urząd Marszałkowski.

Bierze udział w sesjach:

 • Przemysł 4.0 | cz. 2

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Przemysł 4.0 | cz. 2

  11.30 - 12.15

  • Nowe technologie informatyczne w zastosowaniach przemysłowych

   

  Moderator: Piotr Moncarz, Stanford University

  Paneliści:
  Vladyslav Krylenko, Johnson Matthey Battery Systems, Paweł Kuch, COIG, Wolfgang Leindecker, TTTech Computertechnik AG, Sławomir Nalewajka, Bombardier Poland, Przemysław Wołek, ING Services

   

  12.15 - 13.00

  • Standardy i współpraca nauki z gospodarką w dobie Przemysłu 4.0

   

  Moderator: Anna Timofiejczuk, Politechnika Śląska, Śląskie Centrum Kompetencji 4.0

  Paneliści:
  Derek Braden, APTIV, Piotr Kowalski, Wielton, Janusz Michałek, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Wolfgang Perschl, B&R Automation, Artur Pollak, APA

 • Przemysł 4.0 w branży motoryzacyjnej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Przemysł 4.0 w branży motoryzacyjnej

  • Branża automotive - poligon automatyzacji i robotyzacji, promotor innowacji
  • Wdrożenia i zastosowania koncepcji Przemysłu 4.0 w produkcji motoryzacyjnej. Suma doświadczeń
  • Fabryka samochodów fabryką przyszłości. Jak digitalizacja i Internet rzeczy (IoT) zmienią produkcję pojazdów
  • Elektromobilność – nowe produkty, nowe wymagania, nowe technologie

POWRÓT