A B C D E F G H J K L M N O P R S Ś T U W Z Ż
Arkadiusz Mężyk

Arkadiusz Mężyk

Firma: Politechnika Śląska

Stanowisko: rektor

Rektor Politechniki Śląskiej w kadencji 2016-2020., dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego w latach 2012-2016. Ukończył studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w 1987 roku. W 1992 roku przebywał na 6-cio miesięcznym stażu naukowym w Uniwersytecie Technicznym w Lyngby, Dania, a w roku 1993 przebywał na dwutygodniowym kursie NATO Advanced Study Institute on Computer Aided Analysis of Rigid and Flexible Mechanical Systems w Portugalii. W 1994 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn, a rozprawę habilitacyjną także z wyróżnieniem obronił przed Radą Wydziału Mechanicznego Technologicznego w 2002 roku. W 2007 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał Mu tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych.

Od 1993 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki, a od 1994 członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Przez wiele lat uczestniczył w pracach Zarządu Gliwickiego Oddziału PTMTS, pełniąc m.in. obowiązki Przewodniczącego Gliwickiego Oddziału PTMTS.

W 2011 roku wybrany przez Zjazd Delegatów PTMTS, pełnił funkcję Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (2011-2015 – dwie kadencje). W latach 2011-2015 był członkiem Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN (2011-2015), a w latach 2017-2018 należał do Konwentu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Za osiągnięcia w dziedzinie naukowej otrzymał m.in. indywidualną Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (1995), prestiżową nagrodę Wydziału IV PAN (2003), zespołową nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2005). W 2009 roku Zarząd Oddziału Warszawskiego PTMTS uhonorował Go nagrodą naukową im. Witolda Nowackiego, a w 2011 został nagrodzony prestiżową nagrodą TARCZA BUMARU za najlepszy projekt rozwojowy Grupy BUMAR w 2010 roku.  

W 2008 roku został powołany przez Ministra Skarbu w skład Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM w Gliwicach, gdzie od 2009 roku był dyrektorem ds. technicznych, a po reorganizacji dyrektorem ds. rozwoju (do 2011). Aktualnie jest doradcą Prezesa ROSOMAK S.A. Był jednym z inicjatorów utworzenia w Politechnice Śląskiej Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności, którym kierował w latach 2014-2015. Ponadto był lub jest członkiem Rad Naukowych: 

Instytutu Materiałów Polimerowych i Węglowych w Zabrzu – od 2015 r. 
Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie – 2011-2016 r. 
Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach – od 2015r. 
Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce – 2015-2016 r. 
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN – 2019-2022 r.
Drugą kadencję, od 2011 roku, jest członkiem Komitetu Mechaniki PAN oraz Komitetu Budowy Maszyn PAN, a w latach 2011-2015 uczestniczył w pracach Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN. W latach 2014-2016 był Wiceprzewodniczącym Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych. Od 2018 roku jest wiceprezesem Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. W 2019 roku wybrany na zastępcę Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

 

Prof. Mężyk zwyciężył w plebiscycie Lider Zmian 2016, organizowanym przez katowicki oddział „Gazety Wyborczej”, a w roku 2018 otrzymał godność doktora honoris causa Gheorghe Asachi Technical University of Iaşi. W 2019 roku z inicjatywy Regionalnej Izby Przemysłowo Handlowej w Gliwicach otrzymał Honorową Złotą Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej, natomiast w roku 2020 władze miasta Zabrze honorowały Go prestiżową nagrodą „Zabrzańskiej Ateny”.

Główne obszary badawcze, to dynamika maszyn, mechatronika oraz projektowanie pojazdów wojskowych.

 

Bierze udział w sesjach:

 • Przemysł 4.0 | cz.1

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Przemysł 4.0 | cz.1

  09.30 - 09.40

  • Otwarcie konferencji
   Arkadiusz Mężyk, rektor, Politechnika Śląska

   

  09.40 - 10.00

  • Wystąpienia inauguracyjne

   

  10.00 -10.30

  • Przełomowe technologie rozwoju przemysłu

   

  10.30 -11.00

  • Inteligentne systemy produkcyjne i technologiczne – wyzwania i bariery rozwoju
   Moderator: Arkadiusz Mężyk, rektor, Politechnika Śląska

   

  Paneliści:
  Marcus Bregulla, TH Ingolstadt, Angelo Corsaro, ADLNK Inc, Andreas Edinger, General Motors Powertrain, Aleksander Nawrat, NCBR, Aleksander Poniewierski, Ernst & Young

POWRÓT