A B C D E F G H J K L M N O P R S Ś T U W Z Ż
Bogumił Sobula

Bogumił Sobula

Wiceprezydent Katowic

51 lat, inżynier budownictwa - absolwent Politechniki Śląskiej, i studiów podyplomowych Programu MBA w Szkole Głównej Handlowej.

Posiada uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa.

Od 24 lat związany zawodowo z samorządem miasta Katowice; kolejno jako: strażnik, zastępca komendanta i komendant Straży Miejskiej, naczelnik: Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, i Wydziału Organizacji i Zarządzania.

M. in. - organizator Miejskiego Centrum Ratownictwa, i Biura Obsługi Mieszkańców (w jego nowej formie).

Zadania:
Pierwszemu Zastępcy Prezydenta Miasta Katowice, zwanemu Pierwszym Wiceprezydentem Miasta Katowice Bogumiłowi Sobuli podlegają następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne miasta:

1/ Wydział Organizacji i Zarządzania,
2/ Wydział Transportu,
3/ Wydział Budynków i Dróg:
a/ Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
b/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów;
4/ Wydział Inwestycji,
5/ Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych
a/ Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia',
b/ Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu,
6/ Wydział Obsługi Inwestorów.

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT