A B C D E F G H J K L M N O P R S Ś T U W Z Ż
Jan Chlebowicz

Jan Chlebowicz

Firma: Energa Obrót SA

Stanowisko: wiceprezes zarządu

Jan Chlebowicz od 11 lat związany z branżą energetyczną, ekspert w dziedzinie polityki energetycznej z doświadczeniem zdobywanym w czołowych międzynarodowych firmach doradczych oraz w największych krajowych grupach kapitałowych z branży elektroenergetycznej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rynkiem energii, nowymi technologiami energetycznymi, inwestycjami w transgraniczną infrastrukturę przesyłową, prawem energetycznym oraz prawem pomocy publicznej. Jest autorem badań foresightowych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa pracy krajowego systemu elektroenergetycznego w kontekście wyzwań związanych z wdrażaną przez Polskę, unijną polityką klimatyczno-energetyczną.

Od 2016 roku związany z Grupą ENERGA. Członek Komitetu Sterującego Programu Sektorowego PBSE NCBiR oraz szeregu zespołów eksperckich związanych z branżą energetyczną m.in.: zespołu ekspertów ds. polityki klimatyczno-energetycznej przy Narodowej Radzie Rozwoju oraz zespołu roboczego ds. wypracowania założeń do Polityki Energetycznej Polski do 2050 roku przy Zespole Trójstronnym ds. Branży Energetycznej. Doradca parlamentarny, ekspert komisji sejmowych w latach 2001-2007.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz seminarium doktorskiego z zakresu prawa finansowego WPiA UW, a także Wydziału Zautomatyzowanych Systemów Zarządzania Ruchem Kolejowym i Energetyki Technikum Transportu Kolejowego w Brześciu n. Bugiem (d. Średniej Szkoły Technicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego).

Bierze udział w sesjach:

 • Rynek energii w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Rynek energii w Polsce

  • Ceny energii elektrycznej – dziś i w najbliższej przyszłości. Tanio już było
  • Czynniki wpływające na ceny (prawa emisji CO2, BAT, rynek mocy)
  • Skutki rosnących cen energii dla konkurencyjności gospodarki
  • Pierwsze aukcje na rynku mocy – przewidywania, doświadczenia, harmonogram dalszych działań
  • Spodziewane efekty funkcjonowania rynku mocy
  • Jest ustawa, ale... Pakiet zimowy jako źródło niepewności

POWRÓT