A B C D E F G H J K L M N O P R S Ś T U W Z Ż
Jerzy Bernhard

Jerzy Bernhard

Firma: Stalprofil SA

Stanowisko: prezes zarządu, dyrektor generalny

Jerzy Bernhard ukończył studia wyższe na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej.

Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z hutnictwem. W latach 1975-1992 pracował w Hucie Katowice na stanowiskach od Mistrza do Zastępcy Kierownika Wydziału. W okresie 1992-1996 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Stalprofil Sp. z o.o. Od 1996 do 1998 roku był Członkiem Zarządu i Dyrektorem Handlowym w Hucie Katowice S.A. Obecnie, od 1998 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Stalprofil S.A.

Zarządzana przez Jerzego Bernharda spółka od wielu lat dynamicznie się rozwija, umacniając swoją pozycję rynkową i osiągając przy tym wyróżniające się na tle branży wyniki finansowe. Stalprofil jest czołowym polskim dystrybutorem wyrobów hutniczych o ugruntowanej, solidnej marce. Spółka posiada także silną pozycję na rynkach zagranicznych, w tym przede wszystkim na rynku unijnym. Od 2000 roku Stalprofil S.A. notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W skład budowanej od 2005 roku przez Prezesa Jerzego Bernharda, Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. wchodzą 4 podmioty, które obok branży stalowej reprezentują branżę infrastruktury sieci przesyłowych gazu. Do grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. należy między innymi działający na rynku konstrukcji stalowych - KOLB sp. z o.o., a także „giełdowy” Izostal S.A., będący liderem na polskim rynku produkcji izolacji antykorozyjnej rur stalowych. Grupa zajmuje się także budową gazociągów przesyłowych.

Solidna jakość marki Stalprofil S.A., wykreowanej w okresie gdy funkcję Prezesa Zarządu pełnił Jerzy Bernhard od wielu lat znajduje potwierdzenie w ogólnopolskich rankingach i konkursach organizowanych przez środowiska gospodarcze.

Bierze udział w sesjach:

 •  

  Hutnictwo

  • Wolność i bariery. Przeobrażenia w światowym handlu a obrót wyrobami hutniczymi
  • Decyzje administracji Donalda Trumpa – skutki dla europejskiego sektora stalowego
  • Chińska gospodarka, ekspansja i produkcja hutnicza jako czynniki modelujące globalną koniunkturę i perspektywy produkcji stali w Europie
  • Główne kierunki zmian w produkcji hutniczej – efektywność, jakość, środowisko
  • Przegląd nowych technologii i rozwiązań służących redukcji kosztów i lepszemu wykorzystaniu zasobów

POWRÓT