A B C D E F G H J K L M N O P R S Ś T U W Z Ż
Jerzy Kozicz

Jerzy Kozicz

Firma: CMC Poland Sp. z o.o.

Stanowisko: prezes zarządu

Jerzy Kozicz ma 54 lata.

Ukończył studia wyższe o specjalności rachunkowość w Stanach Zjednoczonych.

Od jedenastu  lat jest Prezesem CMC Poland Sp. z o.o. dawniej CMC Zawiercie S.A.

Wcześniej przez 10 lat pracował w firmie Fater Wheeler w Polsce pełniąc przez kilka lat funkcję Prezesa Foster Wheeler Energia Polska  i Foster Wheeler Energy Fakop.

Bierze udział w sesjach:

 • Efektywność energetyczna w zakładzie przemysłowym

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Efektywność energetyczna w zakładzie przemysłowym

  • Przemysł efektywny energetycznie – dokonania i potencjał dalszych zmian
  • Jak skutecznie inwestować w racjonalne zarządzanie energią?
  • Technologie wspierające działania proefektywnościowe
  • Usługi w formule ESCO, czyli biznesowe podejście do poprawy efektywności energetycznej
 •  

  Hutnictwo

  • Wolność i bariery. Przeobrażenia w światowym handlu a obrót wyrobami hutniczymi
  • Decyzje administracji Donalda Trumpa – skutki dla europejskiego sektora stalowego
  • Chińska gospodarka, ekspansja i produkcja hutnicza jako czynniki modelujące globalną koniunkturę i perspektywy produkcji stali w Europie
  • Główne kierunki zmian w produkcji hutniczej – efektywność, jakość, środowisko
  • Przegląd nowych technologii i rozwiązań służących redukcji kosztów i lepszemu wykorzystaniu zasobów

POWRÓT