A B C D E F G H J K L M N O P R S Ś T U W Z Ż
Maciej Bando

Maciej Bando

Firma: Urząd Regulacji Energetyki

Stanowisko: prezes

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki od 2014 r. Z Urzędem związany od 2012 r., początkowo jako wiceprezes.

Jako Prezes URE jest członkiem Rady Regulatorów Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER Board of Regulators).

 

Wcześniej był związany z Polską Grupą Energetyczną, gdzie pełnił m.in. funkcję wiceprezesa Zarządu Elektrowni Szczytowo-Pompowych (obecnie PGE Energia Odnawialna) oraz dyrektora Biura Inwestycji w PGE Dystrybucja Warszawa Teren.

Przez wiele lat w różnych podmiotach gospodarczych sprawował funkcję dyrektora finansowego oraz członka zarządu odpowiedzialnego za finanse i inwestycje. Ekspert oraz autor analiz i raportów z zakresu energetyki. Ukończył studia podyplomowe biznesu i zarządzania, a także kursy oraz szkolenia z zakresu finansów. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Bierze udział w sesjach:

 • Rynek energii w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Rynek energii w Polsce

  • Ceny energii elektrycznej – dziś i w najbliższej przyszłości. Tanio już było
  • Czynniki wpływające na ceny (prawa emisji CO2, BAT, rynek mocy)
  • Skutki rosnących cen energii dla konkurencyjności gospodarki
  • Pierwsze aukcje na rynku mocy – przewidywania, doświadczenia, harmonogram dalszych działań
  • Spodziewane efekty funkcjonowania rynku mocy
  • Jest ustawa, ale... Pakiet zimowy jako źródło niepewności

POWRÓT