A B C D E F G H J K L M N O P R S Ś T U W Z Ż
Maciej Jagaciak

Maciej Jagaciak

Firma: 4CF

Stanowisko: Foresight Engineer

Pracuje w 4CF od 2017 r. na stanowisku Foresight Engineer. Jako projektant systemów analitycznych i programista współtworzy zaawansowane narzędzia badawcze wykorzystywane w projektach realizowanych przez 4CF. W swoim dorobku ma szereg analiz dotyczących m. in. przyszłości druku 3D, sztucznej inteligencji i wojny informacyjnej. Projektuje gry i warsztaty, współprowadził również projekty militarne. W przeszłości pracował m.in. w dużych firmach przemysłowych jako inżynier utrzymania ruchu, wdrażając metodykę LEAN i analizy proefektywnościowe. Zdobył dyplom magistra inżyniera automatyki i robotyki na Politechnice Warszawskiej.

Bierze udział w sesjach:

 • Edukacja techniczna i inżynierska

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Edukacja techniczna i inżynierska

  • Zapotrzebowanie na inżynierów a “podaż” polskich uczelni
  • Absolwent szyty na miarę? Współpraca firm przemysłowych z ośrodkami uniwersyteckimi
  • Kształcenie dualne. Organizacja i finansowanie programów stażowych. Rola Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Inżynierskiej (SEFI)
  • Jak uczyć i kształcić dla przyszłości? Kompetencje miękkie na równi z twardymi
  • Staże i praktyki studenckie, prace inżynierskie i doktorskie realizowane we współpracy z zakładami przemysłowymi. Współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym
  • Działalność NCBiR i programy edukacyjne prowadzone przez Centrum

POWRÓT