A B C D E F G H J K L M N O P R S Ś T U W Z Ż
Marek Kulesa

Marek Kulesa

Firma: Towarzystwo Obrotu Energią

Stanowisko: dyrektor biura

dyrektor biura Towarzystwa Obrotu Energią - TOE (od rozpoczęcia działalności w 2003 roku). Absolwent Politechniki Śląskiej (1997), studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1998), uczestnik i wykładowca licznych szkoleń, kursów, seminariów z zakresu rynku energii elektrycznej, ciepła, gazu, energetyki gminnej, zasady TPA oraz modeli rynków energii elektrycznej.

W TOE współpracuje na bieżąco z kluczowymi spółkami obrotu  w Polsce. Z ramienia TOE (od 2004 roku) bierze udział w pracach dot. zmian ustawy - Prawo energetyczne i aktów wykonawczych do ustawy, ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o podatku o towarów i usług (VAT), ustawy o efektywności energetycznej, ustawy o odnawialnych źródłach energii, w pracach dot. nowego modelu rynku energii w Polsce wykorzystującego tzw. rynek mocy. Autor oraz współautor ponad 200 prac analitycznych oraz licznych referatów i publikacji dla przedsiębiorstw energetycznych, odbiorców, jednostek samorzą­dowych gmin i miast, z zakresu rynku energii elektrycznej, ciepła i gazu.

Bierze udział w sesjach:

 • Rynek energii w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Rynek energii w Polsce

  • Ceny energii elektrycznej – dziś i w najbliższej przyszłości. Tanio już było
  • Czynniki wpływające na ceny (prawa emisji CO2, BAT, rynek mocy)
  • Skutki rosnących cen energii dla konkurencyjności gospodarki
  • Pierwsze aukcje na rynku mocy – przewidywania, doświadczenia, harmonogram dalszych działań
  • Spodziewane efekty funkcjonowania rynku mocy
  • Jest ustawa, ale... Pakiet zimowy jako źródło niepewności

POWRÓT