A B C D E F G H J K L M N O P R S Ś T U W Z Ż
Piotr Dardziński

Piotr Dardziński

Firma: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska

Stanowisko: podsekretarz stanu

Piotr Dardziński: podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialny za współpracę nauki i biznesu. Nadzoruje rządową agencję Narodowe Centrum Badania i Rozwoju oraz instytut badawczy Ośrodek Przetwarzania Informacji. Doktor nauk humanistycznych w dziadzinie nauk o polityce. Wykładowca w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Zajmuje się badaniami nad doktrynami ekonomicznymi, w tym szczególnie ordoliberalizmem oraz polityką gospodarczą.

Studiował na Uniwersytecie w Hamburgu i Fryburgu Szwajcarskim. Kierował Gabinetem Politycznym Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina, w którym był współodpowiedzialny za reformy związane z deregulacją zawodów. Były ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

W latach 1997-2002 ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych. Stypendysta Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii.

Od 1998 wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi zajęcia m.in. z polityki gospodarczej, doktryn ekonomicznych i polskiej myśli ekonomicznej. W latach 2000-2005 był asystentem w Zakładzie Historii Doktryn Politycznych i Prawnych UJ. Od 2005 r. adiunkt w Katedrze Filozofii Polityki. W latach 2003-2005 wykładał w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera.

W latach 1995-2006 był związany z Fundacją „Instytutu Tertio Millenio” – początkowo jako dyrektor biura, potem wiceprezes. Od 2006 był dyrektorem Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. W listopadzie 2011 r. został szefem Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina. W latach 2013-2015 wiceprezes Fundacji Lepsza Polska. Współpracował z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Był redaktorem naczelnym dodatku „AZYMUT” do tygodnika „Gość Niedzielny”, poświęconego istotnym problemem społecznym, ekonomicznym i religijnym współczesnego społeczeństwa. Autor wielu publikacji książkowych i artykułów związanych z tematyką m.in. doktryn politycznych i ekonomicznych, przedsiębiorczości.

Bierze udział w sesjach:

 • Współpraca ponadnarodowa

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Współpraca ponadnarodowa

  12.00 – 13.00

  • Współpraca ponadnarodowa
   Moderator: Maciej Chorowski, dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

   

  13.00 – 13.30

  • Polska nauka przemysłowa – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
   Piotr Dardziński, podsekretarz stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Jak finansować polskich innowatorów
   Paweł Borys, prezes zarządu, Polski Fundusz Rozwoju

POWRÓT