A B C D E F G H J K L M N O P R S Ś T U W Z Ż
Sławomir Obidziński

Sławomir Obidziński

Firma: WĘGLOKOKS S.A.

Stanowisko: prezes zarządu

Absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz w zakresie Bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Uzyskał tytuł Executive MBA oraz Executive Doctor of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Branżę górniczą i energetyczną poznawał zajmując wysokie stanowiska menadżerskie. Posiada doświadczenie w zakresie opracowywania strategii firm, budowania ich wartości oraz integracji biznesowej. Brał udział w złożonych procesach restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw w sektorze energetycznym - od 2012 r. był związany z Grupą Kapitałową Węglokoks, gdzie w ramach spółki Węglokoks Energia uczestniczył w konsolidacji aktywów energetyczno-ciepłowniczych Kompani Węglowej oraz Węglokoksu.

Pracę zawodową rozpoczął w Kopalni Węgla Kamiennego „Czeczott“. Później, przez piętnaście lat pracował w SGS Polska sp. z o.o. (oddział szwajcarskiego holdingu SGS S.A. z siedzibą w Genewie), pełniąc kolejno funkcje Kierownika Biura, Dyrektora Regionalnego w Katowicach oraz Dyrektora Branży Mineralnej.

Dalsze doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc funkcję Prezesa Zarządu w Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej sp. z o. o. w Brzeszczach oraz w Węglokoks Energia sp. z o.o w Katowicach (2014-2016). W czerwcu 2016 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Węglokoksu S.A.

Bierze udział w sesjach:

 • Węgiel: nowe rozdanie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Węgiel: nowe rozdanie

  • Trendy i prognozy. Dokąd zmierza rodzime górnictwo?
  • Podaż węgla w świetle zasobów, inwestycji i zapotrzebowania
  • Wydajność a organizacja pracy w kopalniach – czas na zmiany
  • Technologie przyszłości. Czy zgazowanie węgla to dobry kierunek?
  • Nowe kopalnie w Polsce w kontekście rosnącego importu węgla

POWRÓT