A B C D E F G H J K L M N O P R S Ś T U W Z Ż
Tadeusz Skoczkowski

Tadeusz Skoczkowski

kierownik, Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski (Politechnika Warszawska); kierownik Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii.

W latach 1999-2010 prezes zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Autor lub współautor ponad 250 publikacji, w tym 3 książek, 11 patentów. Współwykonawca kilkudziesięciu prac wdrożonych w przemyśle oraz autor lub współautor kilkunastu ekspertyz na potrzeby administracji centralnej.

Od 2000 bierze udział w przygotowaniu „Polityki energetycznej Polski” w zakresie zagadnień związanych z efektywnością energetyczną. Był członkiem Komitetu Sterującego Projektu Strategicznego „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków” w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (2008-2014).

Jest recenzentem Narodowego Centrum Nauki (od 2012 r). Był recenzentem projektów w 6. i 7. Programie Ramowym RTD. Dwukrotnie kierował misjami Sekretariatu Karty Energetycznej oceniającej stan efektywności energetycznej (in-depth review Republika Czeska, 2003; Szwecja, 2006).

Członek Advisory Group on Energy w programie Horyzont’2020 (2014-2017) i Energy Platform Euro-CASE (od 2014 r.). Jeden z leaderów programu Concerted Action dot. wdrażania Dyrektywy Efektywności Energetycznej (od 2008 r). Od roku 1994 Sekretarz Naukowy Komitetu Elektrotechniki PAN.

W latach 1994-2009 pełnił funkcję Sekretarza TC 27 “Industrial electroheating equipment” w International Electrotechnical Commission w Genewie. Brał udział w pracach różnych gremiów międzynarodowych, m.in. w Sekretariacie Karty Energetycznej, w programie Inteligent Energy for Europe, Programach Ramowych RTD.

Zainteresowania naukowe obejmują: zrównoważoną politykę energetyczną, racjonalizację użytkowania energii, długoterminowe modelowanie zapotrzebowania na energię, inteligentne sieci energetyczne, zagadnienia socjoekonomiczne związane z rozwojem sektora energetyki, głównie wpływu na lokalne społeczności.

Bierze udział w sesjach:

 • Efektywność energetyczna w zakładzie przemysłowym

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Efektywność energetyczna w zakładzie przemysłowym

  • Przemysł efektywny energetycznie – dokonania i potencjał dalszych zmian
  • Jak skutecznie inwestować w racjonalne zarządzanie energią?
  • Technologie wspierające działania proefektywnościowe
  • Usługi w formule ESCO, czyli biznesowe podejście do poprawy efektywności energetycznej

  Efektywność energetyczna w zakładzie przemysłowym

  • Dariusz Ciepiela - dziennikarz, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł, WNP.PL
  • Zbigniew Gieleciak - prezes zarządu, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach
  • Sławomir Jankowski - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju, Veolia Energia Łódź
  • Jerzy Kozicz - prezes zarządu, CMC Poland Sp. z o.o.
  • Bronisław Pytel - główny energetyk, główny energetyk, Opel Manufacturing Poland
  • Tadeusz Skoczkowski - kierownik, Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska
  • Tomasz Zyska - prezes zarządu, Zamet Budowa Maszyn SA

POWRÓT