A B C D E F G H J K L M N O P R S Ś T U W Z Ż

Tomasz Bożek

Firma: Tameh Polska sp. z o.o.

Stanowisko: członek zarządu

Zajmuje stanowisko członka zarządu w spółkach grupy TAMEH (TAURON ArcelorMittal Energy Holding), w tym w TAMEH POLSKA sp. z o.o. od lipca 2016 r. Odpowiada za obszar produkcji, ochrony środowiska, kwestie regulacyjne i efektywność.

Posiada doświadczenie w sferze zarządzania procesami finansowymi w przemyśle energetycznym i górniczym. We wcześniejszych latach zajmował stanowiska menadżerskie w departamentach finansowych i inwestycyjnych przedsiębiorstw działających w branżach takich jak usługi lotniskowe oraz produkcja i handel urządzeniami medycznymi i oprogramowaniem. Swoją karierę rozpoczął w 1997 r. w doradztwie biznesowym biorąc przez 10 lat udział w procesach prywatyzacji, M&A, zdobywania finansowania czy wprowadzania spółek na rynek giełdowy jak również z zakresu finansowania inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych.

Jest członkiem rady Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.

Jest absolwentem Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej międzyuczelnianej jednostki Uniwersytetu Śląskiego i École Supérieure de Commerce Toulouse.

 

Bierze udział w sesjach:

 • Kogeneracja – nowe inwestycje w ciepłownictwie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Kogeneracja – nowe inwestycje w ciepłownictwie

  • Perspektywy rozwoju kogeneracji. Zapowiadane zmiany (od 2019 r.) w systemie wsparcia
  • Czy czeka nas boomu inwestycyjny w kogeneracji?
  • Jakie paliwa dla kogeneracji – węgiel, RDF (paliwo z odpadów), biomasa
  • Źródła duże czy mniejsze? Rozwój kogeneracji w małych i średnich miastach

POWRÓT