A B C D E F G H J K L M N O P R S Ś T U W Z Ż
Zbigniew Brytan

Zbigniew Brytan

Firma: Stowarzyszenie Stal Nierdzewna

Stanowisko: ekspert

Pracownik Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia inżynierii materiałowej, a w szczególności materiały o wysokiej odporności korozyjnej oraz techniki zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni materiałów. Jego działalność badawcza dotyczy analizy możliwości łączenia stali nierdzewnych technikami spawania, zagadnień związanych z obróbką powierzchniową tych stali i wpływem tych procesów na odporność korozyjną w warunkach eksploatacji a także metodyką doboru stali nierdzewnych do zastosowań architektonicznych i konstrukcyjnych.

 

Bierze udział w sesjach:

 • Stale jakościowe

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Stale jakościowe

  • Główne kierunki prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie stali jakościowych
  • Właściwości pożądane przez przemysł (formowalność, plastyczność, trwałość, waga)
  • Metale jako składowe kompozytów
  • Badania jakości stali – potrzeby i metody

  Stale jakościowe

  • 3 - 3
  • 3 - 3
  • 3 - 3
  • 3 - 3

POWRÓT