A B C D E F G H J K L M N O P R S Ś T U W Z Ż
Zbigniew Liptak

Zbigniew Liptak

Firma: EY

Stanowisko: partner

Lider Zespołu Doradztwa Regulacyjnego EY.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wspierania międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw m.in. w aspekcie kosztów nośników energii, a także w zakresie opodatkowania obrotu towarowego i zwalczania szarej strefy. Projekty realizuje w szczególności we współpracy z branża paliwową, stalową, metali nieżelaznych, chemiczną, cementową i tytoniową.

Pełnomocnik w licznych postępowaniach w sprawach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, reprezentował spółkę z o.o. Magoora w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w sprawie C-414/07.

Zbigniew studiował na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na Wydziale Ekonomii Wyższej Szkoły Technicznej w Bielefeld w Niemczech oraz w Szkole Biznesu Uniwersytetu Sztokholmskiego w Szwecji.

Współautor czterech komentarzy do przepisów o VAT i akcyzie oraz kilkuset publikacji w prasie gospodarczej i czasopismach specjalistycznych. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym (numer wpisu 10204). Nagrodzony przez Gazetę Prawną w 2008 roku Złotym Paragrafem jako „Najlepszy doradca podatkowy”.

Bierze udział w sesjach:

 • Polityka klimatyczna – co przyniesie COP24 w Katowicach?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Polityka klimatyczna – co przyniesie COP24 w Katowicach?

  • Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Czynniki określające punkt wyjścia debaty
  • Walka ze zmianami klimatu w kontekście globalnej polityki zrównoważonego rozwoju na najbliższe lata.
  • Od ram do pełnego pakietu wdrażającego. Czy katowicki szczyt nada realne kształty Porozumieniu Paryskiemu?
  • Jasne zasady, wspólne reguły. Metodologia inwentaryzacji emisji i inne narzędzia wymagające standaryzacji
  • Którędy do celu? Wokół dobrowolności wyboru metod redukcji emisji dwutlenku węgla i sposobu wykorzystania zasobów naturalnych
  • Czy UE okaże się „samotnym biegaczem”? Unijna strategia dekarbonizacji i jej instrumenty. Stanowisko Polski w dziedzinie unijnej polityki klimatyczno-energetycznej
  • Przemysł, samorząd terytorialny, energetyka i ciepłownictwo wobec perspektyw gospodarki niskoemisyjnej
  • Świat “wzorowych wysp” i „czarnych kątów”? Elastyczność wymagań wobec krajów rozwijających się. Zielony Fundusz Klimatyczny
  • USA i Chiny – różne postawy wobec zmian klimatu i ich globalne skutki

  Polityka klimatyczna – co przyniesie COP24 w Katowicach?

  • 2 - 2
  • 2 - 2
  • 2 - 2
  • 3 - 3
  • 2 - 2
  • 2 - 2

POWRÓT