A B C D E F G H J K L M N O P R S Ś T U W Z Ż
Zbigniew Podraza

Zbigniew Podraza

Firma: prezydent Dąbrowy Górniczej

Stanowisko: prezydent Dąbrowy Górniczej

Polityk, lekarz, były wiceminister zdrowia, samorządowiec. Z wykształcenia lekarz, chirurg ortopeda, absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
Wiedzę i doświadczenie niezbędne w zarządzaniu miastem budował przez wiele lat najpierw jako działacz związkowy, samorządowiec i parlamentarzysta. Był wiceprzewodniczącym Rady Wojewódzkiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia w Katowicach, przewodniczącym NSSZ Pracowników Służby Zdrowia w Dąbrowie Górniczej, radnym miasta Dąbrowa Górnicza, radnym Sejmiku Województwa Śląskiego. Posłem na Sejm RP IV i V Kadencji (do 25.11.2006r.). Był członkiem Sejmowej Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, pełnił też funkcję przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia, był Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia (współtworzył m.in. Strategię Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007 – 2013, odpowiadał za realizację programów zdrowotnych związanych z poprawą i rozwojem opieki nad pacjentami z chorobami kardiologicznymi i neurologicznymi oraz chorymi psychicznie, uzależnionymi od narkotyków i chorymi na AIDS i HIV. Od 2006 roku pełni funkcję prezydenta Dąbrowy Górniczej, jest członkiem Zarządu Związku Miast Polskich, od 2010 pracuje w strukturach Komitetu Regionów w Brukseli.
Za swą działalność społeczną i zawodową wielokrotnie nagradzany. Od wielu lat w czołówce rankingów samorządowych czasopism: „Wspólnota”, „Newsweek” i „Rzeczpospolita”. Wśród wyróżnień znajduje się też niezwykle cenny Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany przez Prezydenta RP za szczególne zasługi w pracy na rzecz społeczności lokalnej.

https://www.facebook.com/ZbigniewPodraza/
www.dabrowa-gornicza.pl

Bierze udział w sesjach:

 • Automotive – inwestowanie w nowych warunkach

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Automotive – inwestowanie w nowych warunkach

  Automotive – inwestowanie w nowych warunkach

  V edycja projektu „Dąbrowa Górnicza – kierunek inwestycje. Inwestycje
  automotive – kierunek Dąbrowa Górnicza”.

  • Co zmieniła ustawa o wspieraniu nowych inwestycji?
  • Jak w nowych warunkach realizować projekty automotive?
  • Doświadczenie specjalnych stref ekonomicznych w prowadzeniu projektów inwestycyjnych
  • Możliwości inwestycyjne w gminach – od teorii do praktyki
  • Dąbrowa Górnicza jako przykład ekosystemu biznesowego dla automotive

  Automotive – inwestowanie w nowych warunkach

  • 3 - 3
  • 3 - 3
  • 3 - 3
  • 3 - 3
  • 9 - 9
  • 3 - 3
  • 1 - 1
  • 2 - 2
 • Automotive – efektywna współpraca

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Automotive – efektywna współpraca

  • Dostawcy komponentów i podzespołów – ważny segment polskiej gospodarki i jego międzynarodowe powiązania kooperacyjne
  • Firmy polskiego sektora automotive wobec nowych trendów w motoryzacji
  • Współpraca z zamawiającym i współpraca pomiędzy dostawcami – standardy, konkurencja, wymiana know-how
  • Rola klastrów i stowarzyszeń branżowych w dostępie do wiedzy i technologii, w reagowaniu na zmiany na rynku

  Automotive – efektywna współpraca

  • 3 - 3
  • 1 - 1
  • 3 - 3
  • 3 - 3
  • 3 - 3
  • 3 - 3
  • 3 - 3

POWRÓT