Główne kierunki rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce

27 września 2018 • 11:30-13:00 • Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Tematyka

  • Fotowoltaika, biomasa, wiatr na lądzie i morzu – źródła zielonej energii, w które warto inwestować
  • Regulacje, system wsparcia, finansowania. Czynniki wpływające na poziom OZE w polskim miksie
  • Klastry energii a OZE: założenia, przewidywania, praktika
  • Prosumenci, generacja rozproszona na rynku zielonej energii – główne tendencje