Europejskie Forum Technologiczne > www.euroforum.iztech.pl
Partnerem sesji Automotive jest Dąbrowa Górnicza

09:30-11:30

 • EUROPEJSKIE FORUM TECHNOLOGICZNE

  Od Horyzontu 2020 do Horyzontu Europa

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Wystąpienia inauguracyjne
  • Od Horyzontu 2020 do Horyzontu Europa
   Carlos Moedas, Europejski Komisarz ds. Badań, Nauki i Energii
  • Horyzont Europa a inne programy europejskie – problemy synergii
   Jerzy Buzek, przewodniczący Komitetu Przemysłu, Badań i Energii, Parlament Europejski
  • Główne założenia polskiej polityki technologicznej
   Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii
  • Wizja Przemysłu 4.0 w planach badawczo-rozwojowych instytutów Fraunhofer GmbH
   Reimund Neugebauer, prezydent, Fraunhofer GmbH

   

  • Jerzy Buzek - przewodniczący Komitetu Przemysłu, Badań i Energii, Parlament Europejski
  • Wojciech Kuśpik - prezes zarządu, PTWP SA, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego
  • Carlos Moedas - Europejski Komisarz ds. Badań, Nauki i Energii, Komisja Europejska
  • Zbigniew Nawrat - prof. IPS, dyrektor kreatywny, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi, adiunkt, Śląski Uniwersytet Medyczny, prezydent, Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej
  • Reimund Neugebauer - prezydent, Fraunhofer GmbH

12:00-13:30

 • WARSZTATY

  Warsztat ifm electronic: Rozwiązania systemowe dla Przemysłu 4.0 – Platfroma Linerecorder Smartobserver

  PRELEGENCI
   
 • EUROPEJSKIE FORUM TECHNOLOGICZNE

  Współpraca ponadnarodowa

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  12.00 – 13.00

  • Współpraca ponadnarodowa
   Moderator: Maciej Chorowski, dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

   

  13.00 – 13.30

  • Polska nauka przemysłowa – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
   Piotr Dardziński, podsekretarz stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Jak finansować polskich innowatorów
   Paweł Borys, prezes zarządu, Polski Fundusz Rozwoju
 • PRZEMYSŁ 4.0

  Przemysł 4.0 – czas wielkich zmian

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Na progu IV rewolucji przemysłowej. Gdzie jesteśmy, co nas czeka?
  • Industrializacja, cyfryzacja, robotyzacja – dokąd zmierza współczesny przemysł?
  • Kluczowe technologie tworzące środowisko zmian w przemyśle
  • Czego nam brakuje? Współpraca, dzielenie się wiedzą, edukacja, integracja rozproszonych działań
  • Polska Platforma Przemysłu 4.0. dla wsparcia globalnej konkurencyjności polskiego przemysłu. Oczekiwania biznesu
 • EDUKACJA I RYNEK PRACY

  Rynek pracy specjalistów

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Sytuacja na rynku pracy inżynierów. Skala deficytu – problemy i obawy przedsiębiorców
  • Walka o inżyniera? Jak go znaleźć? Jak dać się znaleźć? Profesjonalizacja na rynek pracy i w usługach
  • Najbardziej pożądane przez pracodawców kierunki. Relokacja zawodowa przekwalifikowanie, dokształcenie, szkolenia specjalistyczne
  • Zatrudnić i utrzymać. Rotacja kadr a narzędzia motywacji
  • Nowy inżynier w nowej strukturze? Przemysł 4.0 a kompetencje miękkie specjalistów
  • Trendy demograficzne. Co dalej? Migracja specjalistów, czy ucieczka inwestorów?

   

 • XV KONGRES NOWEGO PRZEMYSŁU

  Polityka energetyczna państwa

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Długi horyzont, strategiczne decyzje. Wyzwania przyszłości a kształt polityki energetycznej państwa
  • Jak zmienia się polski miks energii? Główne trendy. Decydujące czynniki
  • Rola systemów wsparcia, wpływ regulacji UE
 • PRZEMYSŁ 4.0

  Logistyka w przemyśle

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Informacja rządzi. Rola nowoczesnej logistyki w zarządzaniu produkcją przemysłową
  • Logistyka ze wsparciem technologii, czyli zdrowy układ nerwowy fabryki przyszłości
  • Innowacje systemowe i organizacyjne, narzędzia IT w logistyce wewnętrznej
  • Pewne dostawy, strategiczne planowanie, pełna elastyczność – jak to połączyć?
  • Czas i przestrzeń albo sztuka inteligentnego magazynowania
  • Relacje z dostawcami i punkty styku z systemem zewnętrznym. Wąskie gardła w logistyce. Jak ograniczyć ryzyko do minimum?

13:30-16:30

 • WYSTĄPIENIA GOŚCI SPECJALNYCH

  Rozmowy 1 na 1

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  13.30-13.45
  Andrzej Ziółkowski, prezes, Urząd Dozoru Technicznego

  13.45-14.00
  Ernest Jelito, prezes zarządu, Górażdże Cement SA

  14.00-14.15
  Andrzej Korpak, dyrektor, Opel Manufacturing Poland

  14.15-14.30
  Przemysław Zakrzewski, dyrektor Polskiego Centrum Rozwoju Oprogramowania, ABB w Polsce

  14.30-14.45
  Tomasz Haiduk, członek zarządu, dyrektor branż przemysłowych, Siemens Sp. z o.o.

  16.00-16.15
  Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, prezes zarządu, PGE Energia Ciepła SA

  16.15-16.30
  Piotr Listwoń, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych, Towarowa Giełda Energii SA

14:15-16:00

 • WARSZTATY

  Warsztat ifm electronic: Napędy – wymieniać czy naprawiać? A może…

   
 • EUROPEJSKIE FORUM TECHNOLOGICZNE

  Sesja Metropolitalna

  PRELEGENCI
   
 • PRZEMYSŁ 4.0

  Digital Factory – zarządzanie produkcją w cyfrowej fabryce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Od pomysłu do produktu – cyfrowa fabryka w praktyce
  • Technologie cyfrowe i narzędzia IT w planowaniu i monitorowaniu procesu produkcyjnego
  • Decentralizacja produkcji – zarządzanie siecią autonomicznych, inteligentnych jednostek procesowych
  • Efektywność technologii IIoT – możliwości techniczne, koszty implementacji i biznes
  • Wymagania rynku. Od masowej kastomizacji do produkcji spersonalizowanej
  • Człowiek we współpracy z maszyną. “Cyfrowy lider” a przywództwo. Kulturowe zmiany w firmach
  • Jak budować zaangażowanie i warunki dla permanentnego rozwoju kompetencji?
 • PRZEMYSŁ 4.0

  Efektywność energetyczna w zakładzie przemysłowym

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Przemysł efektywny energetycznie – dokonania i potencjał dalszych zmian
  • Jak skutecznie inwestować w racjonalne zarządzanie energią?
  • Technologie wspierające działania proefektywnościowe
  • Usługi w formule ESCO, czyli biznesowe podejście do poprawy efektywności energetycznej
 • EDUKACJA I RYNEK PRACY

  Edukacja techniczna i inżynierska

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Zapotrzebowanie na inżynierów a “podaż” polskich uczelni
  • Absolwent szyty na miarę? Współpraca firm przemysłowych z ośrodkami uniwersyteckimi
  • Kształcenie dualne. Organizacja i finansowanie programów stażowych. Rola Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Inżynierskiej (SEFI)
  • Jak uczyć i kształcić dla przyszłości? Kompetencje miękkie na równi z twardymi
  • Staże i praktyki studenckie, prace inżynierskie i doktorskie realizowane we współpracy z zakładami przemysłowymi. Współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym
  • Działalność NCBiR i programy edukacyjne prowadzone przez Centrum
 • XV KONGRES NOWEGO PRZEMYSŁU

  Energetyka – czas inwestycji

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Inwestycje w sektorze wytwarzania - stan, problemy, terminy
  • Finansowanie inwestycji w energetyce
  • Co dalej w polskiej energetyce po budowie ostatnich bloków węglowych?
  • Czy nowy system wsparcia kogeneracji przyczyni się do boomu inwestycyjnego?
  • Sytuacja firm budownictwa energetycznego – wyzwania, perspektywy, nowe strategie
 • PRZEMYSŁ 4.0

  Nowoczesna chemia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Digitalizacja i gospodarka obiegu zamkniętego: najważniejsze wyzwania i szanse współczesnej chemii
  • Partnerzy chemii w procesie cyfryzacji. Nowoczesne rolnictwo i usługi dla tego sektora, farmacja, przetwarzanie odpadów?
  • Inwestycje w sektor badawczy głównym czynnikiem konkurencyjności
  • Projekcje, przewidywania, perspektywy – kluczowe procesy i produkty chemiczne dziś i jutro
 • XV KONGRES NOWEGO PRZEMYSŁU

  Integracja rynków energii w UE. Sektor dystrybucji – infrastruktura, inwestycje, technologie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Europejska energetyka na drodze zmian. Unia energetyczna
  • Bezpieczne dostawy i przystępne ceny energii. Jak to osiągnąć?
  • Rozwój infrastruktury wspólnego rynku
  • System energetyczny wobec nowych wyzwań – rozwój elektromobilności i OZE
  • Smart grid jako szansa i problem dla sektora
  • Stan majątku sektora dystrybucji energii elektrycznej w Polsce
  • Konieczne inwestycje w sieć i technologie. Plany i harmonogramy

16:15-17:30

 • WARSZTATY

  Efektywne zarządzanie produkcją i dystrybucją mediów w zakładzie przemysłowym

   
 • XV KONGRES NOWEGO PRZEMYSŁU

  Elektromobilność i energetyka

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Konsekwencje zapisów ustawowych dotyczących elektromobilności – nieuchronne zmiany w sektorze energii
  • Popyt na energię generowany przez pojazdy – jego skala i struktura. Korzyści i problemy dla energetyki
  • Nowe zadania dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD)
  • Magazyny energii i inne technologie pozwalające dostosować system i sieć do nowych potrzeb i wymagań
 • XV KONGRES NOWEGO PRZEMYSŁU

  Kogeneracja – nowe inwestycje w ciepłownictwie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Perspektywy rozwoju kogeneracji. Zapowiadane zmiany (od 2019 r.) w systemie wsparcia
  • Czy czeka nas boomu inwestycyjny w kogeneracji?
  • Jakie paliwa dla kogeneracji – węgiel, RDF (paliwo z odpadów), biomasa
  • Źródła duże czy mniejsze? Rozwój kogeneracji w małych i średnich miastach

19:00

 • GALA

  GALA „Nowe Impulsy”