Europejskie Forum Technologiczne > www.euroforum.iztech.pl
Partnerem sesji Automotive jest Dąbrowa Górnicza

10:00-11:30

 • WARSZTATY

  Warsztat ifm electronic: Technologia 3D w przemyśle

  PRELEGENCI
   
 • XV KONGRES NOWEGO PRZEMYSŁU

  Energia w dobie digitalizacji

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Analityka i Big Data. Narzędzia informatyczne i technologie cyfrowe wspierające obsługę klienta
  • Czy informatyka nadąża za rozwojem i potrzebami rynku energii?
  • Smart grid, smart metering. Obszary sieci energetycznej wymagające wprowadzenia inteligentnych rozwiązań
  • Cyfryzacja w wytwarzaniu energii – utrzymanie ruchu, efektywność, zarządzanie i bezpieczeństwo
  • Energetyka rozproszona i odnawialna a rozwój inteligentnej energetyki
  • Rozwiązania wspierające efektywne gospodarowanie energią
 • XV KONGRES NOWEGO PRZEMYSŁU

  Gaz w Polsce i w regionie. Import, infrastruktura, dystrybucja

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Alternatywa dla gazu rosyjskiego w regionie. Polski regionalny hub gazowy?
  • LNG jako nowe źródło energii – dostęp i popyt w Europie i w regionie
  • Efekty uruchomienia tzw. Bramy Północnej. Gaz dla Europy Centralnej widziany z Brukseli
  • Unia gazowa czy konflikt partykularyzmów? Szanse na wspólną europejską politykę wobec importerów
  • Co może oznaczać zwiększona podaż gazu skroplonego – dla rynku, odbiorców, gospodarki?
  • Zasięg i stan sieci gazowej w Polsce i w regionie. Konieczne inwestycje. Nowe technologie, innowacyjne rozwiązania.
  • Bariery rozwoju rynku gazu – podażowo-popytowe, logistyczno-techniczne, regulacyjne
 • KONFERENCJA GÓRNICTWO

  Kopalnia przyszłości

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • W stronę tzw. inteligentnej kopalni. Możliwości technologiczne a praktyka pracy zakładu górniczego
  • Automatyzacja procesów wydobywczych w praktyce. Bariery – naturalne, ekonomiczne, technologiczne, mentalne – i jak je pokonać
  • Koszty i ryzyko jako kryteria wdrożeń. Wydajność i bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań
  • Artur Dyczko - zastępca prezesa zarządu ds. strategii i rozwoju, Jastrzębska Spółka Węglowa SA
  • Tomasz Jurkanis - partner, McKinsey & Company Poland Sp. z o.o.
  • Paweł Powroźnik - ekspert ds. przemysłu wydobywczego, ABB sp. z o.o.
  • Tomasz Rogala - prezes zarządu, Polska Grupa Górnicza SA, prezydent, Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL
  • Grzegorz Wacławek - prezes zarządu, Węglokoks Kraj
  • Artur Wasil - prezes zarządu, Lubelski Węgiel Bogdanka SA
 • HUTNICTWO

  Hutnictwo

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Wolność i bariery. Przeobrażenia w światowym handlu a obrót wyrobami hutniczymi
  • Decyzje administracji Donalda Trumpa – skutki dla europejskiego sektora stalowego
  • Chińska gospodarka, ekspansja i produkcja hutnicza jako czynniki modelujące globalną koniunkturę i perspektywy produkcji stali w Europie
  • Główne kierunki zmian w produkcji hutniczej – efektywność, jakość, środowisko
  • Przegląd nowych technologii i rozwiązań służących redukcji kosztów i lepszemu wykorzystaniu zasobów

10:00-10:30

 • DZIEŃ WYKONAWCY

  Dzień wykonawcy cz. 1.

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  PKN ORLEN

  • Dostawcy jako źródło przewagi konkurencyjnej dla PKN ORLEN SA

   

  Maciej Moroz, dyrektor wykonawczy ds. zakupów, PKN ORLEN SA
  Beata Białoń-Dudek, dyrektor biura zakupów ogólnych, PKN ORLEN SA

11:00-14:40

 • WYSTĄPIENIA GOŚCI SPECJALNYCH

  Rozmowy 1 na 1

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  11.00-11.20
  Bogusław Białowąs, prezes zarządu, Bank Ochrony Środowiska SA

  11.20-11.40
  Piotr Kańtoch, wiceprezes zarządu, Grupa Powen-Wafapomp SA

  11.40-12.00
  Tomasz Rogala, prezes zarządu, Polska Grupa Górnicza SA

  13.40-14.00
  Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu, Ministerstwo Energii, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego

  14.00-14.20
  Artur Wasil, prezes zarządu, Lubelski Węgiel Bogdanka SA

  14.20-14.40
  Adam Palacz, członek zarządu, DK Energy / Dalkia

12:00-13:30

 • XV KONGRES NOWEGO PRZEMYSŁU

  Energetyka wielkiej skali i walka ze smogiem

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Polski sektor energii – bilans dotychczasowych dokonań w walce z emisjami zanieczyszczeń
  • Techniczne, ekonomiczne i strategiczne możliwości włączania się energetyki wytwórczej w proces ograniczania niskiej emisji
  • Różne modele, jeden cel: programy antysmogowe głównych graczy polskiej energetyki
  • Współpraca dla czystego powietrza. Samorządy, odbiorcy energii, dostawcy technologii i usług jako partnerzy starań o lepsze powietrze
 • KONFERENCJA GÓRNICTWO

  Węgiel: nowe rozdanie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Trendy i prognozy. Dokąd zmierza rodzime górnictwo?
  • Podaż węgla w świetle zasobów, inwestycji i zapotrzebowania
  • Wydajność a organizacja pracy w kopalniach – czas na zmiany
  • Technologie przyszłości. Czy zgazowanie węgla to dobry kierunek?
  • Nowe kopalnie w Polsce w kontekście rosnącego importu węgla
 • DZIEŃ WYKONAWCY

  Dzień wykonawcy cz. 2.

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  PERN

  • Prezentacja ogólna firmy
   Mateusz Radecki, dyrektor pionu handlowego, PERN SA
  • Prezentacja Pionu Technicznego dotycząca przyszłych i obecnych inwestycji
   Tomasz Doliasz, główny specjalista ds. technicznych, Dział Przygotowania i Paszportyzacji, PERN SA
  • Prezentacja Pionu Handlowego dot. zasad wyłaniania Wykonawców
   Agnieszka Janiszewska, Koordynator Zespołu ds. Zakupów Usług i Robót, PERN SA
 • HUTNICTWO

  Stale jakościowe

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Główne kierunki prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie stali jakościowych
  • Właściwości pożądane przez przemysł (formowalność, plastyczność, trwałość, waga)
  • Metale jako składowe kompozytów
  • Badania jakości stali – potrzeby i metody

14:15-16:00

 • WARSZTATY

  Warsztat ifm electronic: IO-Link – więcej niż parametryzacja

  PRELEGENCI
   
 • KONFERENCJA GÓRNICTWO

  Produkcja dla górnictwa – polska marka w świecie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Polska jako eksporter technologii i know-how dla górnictwa i przemysłu wydobywczego
  • Rozwiązania, które sprawdził rynek. Polska technologia w zagranicznych kopalniach
  • Nie tylko kombajn. Jak tworzyć kompleksową ofertę?
  • Razem efektywniej. Modele współpracy między polskimi firmami na rynku globalnym
  • Działania wspierające ekspansję polskich firm zaplecza górniczego
 • HUTNICTWO

  Spawalnictwo 4.0. Łączenie i zabezpieczenie metali

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Branża spawalnicza a przemysł 4.0. Kierunki rozwoju technologii łączenia materiałów w przedsiębiorstwach przemysłowych
  • Wymagania współczesnego procesu produkcyjnego: szybkość, jakość, bezpieczeństwo, oszczędność
  • Innowacje w światowym spawalnictwie a lokalna rzeczywistość
  • Robotyzacja systemów spawalniczych - szanse i bariery
  • Spawanie laserowe jako sposób na wysokowydajną produkcję wielkoseryjną
  • Innowacyjne powłoki ochronne i antykorozyjne w nowoczesnych procesach produkcyjnych