Przemysł 4.0 | cz. 3

27 września 2018 • 14:00-16:00 • Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Tematyka

  • Prezentacja zamierzeń rozwojowych i ofert czołowych polskich przedsiębiorstw, instytutów badawczych i centrów badawczo-rozwojowych sektora przemysłu, usług i urządzeń technologicznych