Dzień wykonawcy cz. 2.

28 września 2018 • 12:00-13:30 • Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Tematyka

PERN

  • Prezentacja ogólna firmy
    Mateusz Radecki, dyrektor pionu handlowego, PERN SA
  • Prezentacja Pionu Technicznego dotycząca przyszłych i obecnych inwestycji
    Tomasz Doliasz, główny specjalista ds. technicznych, Dział Przygotowania i Paszportyzacji, PERN SA
  • Prezentacja Pionu Handlowego dot. zasad wyłaniania Wykonawców
    Agnieszka Janiszewska, Koordynator Zespołu ds. Zakupów Usług i Robót, PERN SA