Produkcja dla górnictwa – polska marka w świecie

28 września 2018 • 14:15-16:00 • Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Tematyka

  • Polska jako eksporter technologii i know-how dla górnictwa i przemysłu wydobywczego
  • Rozwiązania, które sprawdził rynek. Polska technologia w zagranicznych kopalniach
  • Nie tylko kombajn. Jak tworzyć kompleksową ofertę?
  • Razem efektywniej. Modele współpracy między polskimi firmami na rynku globalnym
  • Działania wspierające ekspansję polskich firm zaplecza górniczego