Rozmowy 1 na 1

26 września 2018 • 13:30-16:30 • Scena Otwarta (Hol dolny MCK)

Tematyka

13.30-13.45
Andrzej Ziółkowski, prezes, Urząd Dozoru Technicznego

13.45-14.00
Ernest Jelito, prezes zarządu, Górażdże Cement SA

14.00-14.15
Andrzej Korpak, dyrektor, Opel Manufacturing Poland

14.15-14.30
Przemysław Zakrzewski, dyrektor Polskiego Centrum Rozwoju Oprogramowania, ABB w Polsce

14.30-14.45
Tomasz Haiduk, członek zarządu, dyrektor branż przemysłowych, Siemens Sp. z o.o.

16.00-16.15
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, prezes zarządu, PGE Energia Ciepła SA

16.15-16.30
Piotr Listwoń, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych, Towarowa Giełda Energii SA