• Przemysł 4.0
 • Nowa energia
 • Innowacje
26-28 września 2018 r.
Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice
REJESTRACJA ZAKOŃCZONA!
Europejskie Forum Technologiczne

Dyskusja nad założeniami polityki technologicznej i instrumentami wsparcia rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii. Zobacz więcej! 

Katowice, 26-27 września 2018

Wyjątkowi goście

Wydarzenia w ramach NP EXPO

WIADOMOŚCI

Nowa formuła

Hybrydowe wydarzenie ekspozycyjno-kongresowe. Innowacyjne połączenie: cykl praktycznych spotkań, debat, dyskusji i prezentacji z wszelkimi atutami wielospecjalistycznych targów przemysłowych. Sesje i debaty, prezentacje i stoiska, pokazy i warsztaty.


Dla kogo?

Dla kadry zarządzającej i specjalistów średniej kadry technicznej przemysłu oraz dla firm współpracujących z przemysłem. Zapraszamy dyrektorów produkcji, kierowników utrzymania ruchu, kierowników ds. produkcji, automatyków, inżynierów procesów i produktu, projektantów, technologów, wdrożeniowców, specjalistów ds. nadzoru technicznego, kontroli jakości, planowania produkcji i BHP.

Weź udział w New-Tech Zone!

Zaprezentuj swoją innowację przed menedżerami i specjalistami technicznymi z przemysłu.

Na zgłoszenia czekamy do 20 sierpnia!

Porozmawiamy o

 • Przemysł 4.0
 • Automatyka i robotyka
 • Narzędzia IT w przemyśle
 • Utrzymanie ruchu
 • Spawalnictwo, odlewnictwo, obróbka metali
 • Przemysł maszynowy
 • Polski sektor automotive
 • Stale jakościowe. Konstrukcje stalowe
 • Nowe technologie w energetyce
 • Efektywna energia. Ochrona środowiska
 • Wykorzystanie odpadów w przemyśle
 • Edukacja inżynierska. Rynek pracy specjalistów
 • Nowoczesna chemia - procesy i produkty
 • Oferta eksportowa polskiego przemysłu

Jarosław Zarychta

dyrektor rozwoju biznesu, Microsoft w Polsce

Informacja i współpraca

Tym, co stanowi o czwartej rewolucji przemysłowej, jest informacja, która dzięki technologii może dziś w sposób istotny wpłynąć na wszystkie kluczowe procesy operacyjne.

Dane pochodzące z różnych źródeł mogą być korelowane i przetwarzane wspólnie, odkładane w historii i wykorzystane w procesach decyzyjnych, sterowania czy predykcji. Ale kluczową funkcją przetwarzania danych jest ich akwizycja i przetwarzanie na wszystkich etapach życia produktu – od planowania produkcji, poprzez wytwarzanie po marketing, sprzedaż, użytkowanie i utylizację.

Rozwiązania ICT mają w swym założeniu wesprzeć, a w konsekwencji zautomatyzować procesy biznesowe organizacji, podnieść czy utrzymać wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa. Nie stanie się to jednak bez udziału człowieka, specjalistów, branżowej wiedzy i doświadczenia.

Tomasz Haiduk

członek zarządu Siemens Polska

Ludzie, rynek, edukacja

W udanej transformacji cyfrowej tak samo duże znaczenie mają zarówno kwestie techniczne, jak i organizacyjne. Te dwa obszarypowinny ze sobą współgrać po to, by uzyskać efekt w postaci skoku jakościowego w obszarze możliwości dostosowania produktu do potrzeb rynku i optymalizacji produkcji.

Technologie zmieniają się bardzo szybko. Pierwszą rzeczą, o której trzeba wspomnieć, jest zapewnienie wysoko wykwalifikowanych kadr, czyli edukacja inżynierów. W Siemens staramy się we współpracy z uczelniami wypracować taki system edukacji, by wspierał on konkurencyjność przedsiębiorstw. Daje to obopólne korzyści – z jednej strony uczelnie zainteresowane są dopływem młodych ludzi, którym firmy przemysłowe dają szanse zatrudnienia. Z drugiej strony przedsiębiorstwa mając wpływ na program kształcenia jeszcze podczas studiów, zyskują dostęp do kadr z pożądanymi kompetencjami cyfrowymi.

Iwona Dybał

prezes zarządu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

Bliżej przemysłu

Klasyczny model dystrybutora przestał obowiązywać. Celem jest, by oddawać wyrób maksymalnie przetworzony, skrojony do potrzeb klienta oraz dostępny dla niego w momencie, w którym będzie go potrzebował.

Innym trendem jest włączenie się dystrybucji i przetwórstwa stali w koncepcję Przemysłu 4.0, a więc postępująca cyfryzacja naszego segmentu. Już dziś możemy obserwować rewolucyjne rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów. Handel stalą w przyszłości będzie oparty w dużej mierze na platformach internetowych, nad którymi prace trwają już w kilku firmach.

To pociągnie za sobą ogromne zmiany w sposobie myślenia o stali, zwiększy jej dostępność, urynkowi ją, wpłynie na transparentność cen. Wejście stali w e-handel pociągnie za sobą lawinę zmian – od logistycznych po technologiczne i od kadrowych po nowe modele biznesowe.

Rafał Orawski

prezes BPSC

Łączmy siły

Po to, by skutecznie konkurować z zachodnimi firmami, trzeba automatyzować produkcję. Rynek się zmienił. Klienci oczekują produktów skrojonych na miarę, a bez systemu wspierającego zarządzanie, produkowanie krótkich serii niesie ze sobą ogromne koszty.

Z takiego oprogramowania wciąż nie korzysta ponad połowa małych i średnich firm. To pokazuje, że świadomość wykorzystania narzędzi IT i tego, co one dają, wciąż jest relatywnie niewielka. Jednak nadużyciem jest twierdzenie, że polskie przedsiębiorstwa są na bakier z digitalizacją.

Rynek bardzo się zmienił. Coraz częściej dochodzi do współpracy pomiędzy konkurencyjnymi podmiotami na rynku IT, którą wymusza rozwój technologii. Trzeba łączyć siły, by ograniczyć koszty wprowadzania

Piotr Kańtoch

wiceprezes Grupy Powen-Wafapomp

Innowacje krok po kroku

Innowacyjność oznacza dla mnie codzienne poprawianie procesów technologicznych i produkcyjnych, wprowadzanie nawet niewielkich zmian w konstrukcji czy technologii, które w dłuższej perspektywie sumują się, dając w rezultacie znaczące efekty. Realizujemy kolejny etap budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Pomp współfinansowany przez Unię Europejską. Łączna wartość tej inwestycji przekroczy 21,5 mln zł netto.

Skupiamy się na optymalizacji efektywności energetycznej pomp i układów pompowych. Znajdujemy się w ścisłej światowej czołówce pod względem energochłonności urządzeń.

Nasze ambicje sięgają o wiele szerzej niż rodzimy rynek. Rozwijamy nasze urządzenia dedykowane między innymi petrochemii czy energetyce. Zamierzamy również uczestniczyć w polskim programie rozwoju energetyki jądrowej. Stale poszerzamy nasze kompetencje.

Przemysław Zakrzewski

dyrektor Centrum Rozwoju Oprogramowania ABB w Polsce

Automaty i dane

Około 70 proc. produkcji mechanicznej może podlegać automatyzacji, a powtarzalne, żmudne i często niebezpieczne czynności w zastępstwie pracowników mogą wykonywać roboty. Następny poziom zaawansowania cyfryzacji produkcji to autonomiczne systemy, roboty, które „czują” otaczający je świat, potrafią samodzielnie się konserwować i naprawiać. To systemy, które same uczą się i przeprogramowują bazując na swoim doświadczeniu i wynikach podjętych wcześniej działań.

Korzystając z danych wewnętrznych w połączeniu z danymi zewnętrznymi, każda firma na świecie ma ogromną szansę tworzyć nowe produkty i usługi w różnych branżach. Dane są wyodrębniane, wydobywane, wyceniane, kupowane i sprzedawane na różne sposoby. Taka ekonomia zmienia zasady rynków i wymaga nowych regulacji.

Prof. Ryszard Pregiel

Polska Izba Zaawansowanych Technologii

Specjalizacja i kooperacja

Ogromna część środków pomocowych z UE przeznaczona została na uzbrojenie technologiczne polskich zakładów przemysłowych, dzięki czemu osiągnęły przyzwoity światowy poziom. Problem w tym, że mamy niewiele wyrobów o wysokim poziomie przetworzenia, a Polska wciąż postrzegana jest jako producent stosunkowo prostych wyrobów, ewentualnie miejsce montażu.

Nie mamy złudzeń co do tego, że Polska będzie wiodącym krajem rozwoju technologicznego w Europie. Musimy wykorzystać swoje położenie, umacniając kontakty nie tylko z innymi krajami UE, ale również Ukrainą czy Białorusią.

Chcemy ukierunkować Europejski Kongres Technologiczny, który odbędzie się w 2018 roku w ramach NP Expo 2018, na silniejszą współpracę technologiczną z krajami naszego regionu, żeby poszukać wspólnego mianownika interesów technologicznych Europy Środkowej i Wschodniej.

Jacek Łukaszewski

prezes zarządu, Schneider Electric Polska

Sieć przyszłości

Jeżeli będzie się zwiększała ilość energii ze źródeł rozproszonych i odnawialnych, a taki jest trend jest na świecie i zakładam, że tak też będzie w Polsce, to dynamika inwestycji w automatyzację sieci będzie rosnąć. Rosnąca ilość energii z OZE i ze źrodeł rozproszonych wymaga bowiem innego sposobu sterowania i zabezpieczania sieci.

Automatyzację pracy sieci elektroenergetycznej z jednej strony wymusza także konieczność poprawy wskaźników pokazujących częstotliwość i długość przerw w dostawach energii. Użytkownicy energii oraz regulator, czyli URE, wymagają poprawy jakości dostaw energii.

Realizujemy wiele projektów automatycznej samonaprawy sieci dystrybucyjnej, jak np. automatyczne przełączanie w przypadku zwarć na inne sieci, które mogą przenieść obciążenia. Tego typu projekty są realizowane w Polsce, choć oczywiście niektórzy dystrybutorzy wdrażają je szybciej, inni wolniej.

Sanjay Samaddar

prezes zarządu ArcelorMittal Poland

Zrównoważona stal

Tylko w ostatnim dziesięcioleciu opracowaliśmy ponad 250 nowych gatunków stali, a ArcelorMittal zainwestował 2,5 mld dolarów w badania i rozwój. W naszych 12 centrach R&D na całym świecie zatrudniamy setki naukowców, którzy pracują nad projektami mającymi na celu zmniejszenie emisji CO2, generowanie oszczędności czy ograniczanie zużycia energii.

Współpracujemy z naszymi klientami, odbiorcami z branży budowlanej, energetycznej oraz transportowej. Chcemy, aby rozumieli, jak zastosowanie stali pomaga im osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju.

Ostatnio wprowadziliśmy do produkcji szereg zaawansowanych gatunków stali wysoko wytrzymałościowej trzeciej generacji i ultrawytrzymałej, które umożliwiają klientom z branży motoryzacyjnej redukcję wagi pojazdów, a tym samym sprostanie celom związanym z redukcją emisji spalin, bez wpływu na bezpieczeństwo.

Stefan Życzkowski

prezes firmy Astor

Teraz automatyzacja

Jeśli chodzi o automatykę, to w moim odczuciu polski przemysł jest na poziomie 55 proc. tego, co być powinno. Jeśli chodzi o robotykę, nasze zaawansowanie oceniłbym na 12 proc. Mamy więc sporo do zrobienia. Automatyzacja i robotyzacja to w dużej mierze kwestia mentalności. Generalnie ludzie lubią kupować maszyny. Jednak nowoczesne zautomatyzowane linie produkcyjne to nie pralki do kupienia „od ręki”, lecz potężne maszyny, dostosowane do indywidualnych potrzeb. Taka linia projektowana jest od podstaw – zwykle jest to prototyp, którego budowa zajmuje czas; potrzebne są testy, usprawnienia.

Optymizmem napawa fakt, że mamy coraz więcej projektów. Kluczem do sprawnej automatyzacji jest dobra komunikacja i dokładne określenie oczekiwań.

Gdzie i kiedy

...jeśli nie na Śląsku?

Spotkamy się w przemysłowym sercu Polski.

Katowice  •  Międzynarodowe Centrum Kongresowe
26-28 września 2018 r.