Współpraca ponadnarodowa

26 września 2018 • 12:00-13:30 • Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Tematyka

12.00 – 13.00

  • Współpraca ponadnarodowa
    Moderator: Maciej Chorowski, dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

13.00 – 13.30

  • Polska nauka przemysłowa – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
    Piotr Dardziński, podsekretarz stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Jak finansować polskich innowatorów
    Paweł Borys, prezes zarządu, Polski Fundusz Rozwoju