Innowacyjna medycyna | cz. 2

27 września 2018 • 11:30-13:00 • Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Tematyka

11.30 - 13.00

  • Wyzwania i bariery rozwoju medycyny innowacyjnej

 

Moderator: Wojciech Witkiewicz, dyrektor, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

 

  • Nowe technologie leków

 

Paneliści:
Paweł Grieb, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk, Tadeusz Pietrucha, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Tadeusz Trziszka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

  • Telemedycyna

 

Paneliści:
Adam Konka, prezes zarządu, Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, Halina Podbielska, Politechnika Wrocławska, Henryk Skarżyński, Światowe Centrum Słuchu, Piotr Henryk Skarżyński, International Society of Telemedicine and eHealth, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Tomasz Roleder, Śląski Uniwersytet Medyczny

 

  • Medycyna sercowo-naczyniowa

 

Paneliści:
Tomasz Roleder, Śląski Uniwersytet Medyczny, Andrzej Szuba, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP, Wojciech Wojakowski, Górnośląskie Centrum Medyczne, Marian Zembala, Śląskie Centrum Chorób Serca