Stale jakościowe

28 września 2018 • 12:00-13:30 • Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Tematyka

  • Główne kierunki prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie stali jakościowych
  • Właściwości pożądane przez przemysł (formowalność, plastyczność, trwałość, waga)
  • Metale jako składowe kompozytów
  • Badania jakości stali – potrzeby i metody