Efektywność energetyczna w zakładzie przemysłowym

26 września 2018 • 14:15-16:00 • Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Tematyka

  • Przemysł efektywny energetycznie – dokonania i potencjał dalszych zmian
  • Jak skutecznie inwestować w racjonalne zarządzanie energią?
  • Technologie wspierające działania proefektywnościowe
  • Usługi w formule ESCO, czyli biznesowe podejście do poprawy efektywności energetycznej